Stichting RADIO EN TELEVISIE OUD-BEIJERLAND 1ste uitzending was op 1 mei 1975
Stichting RADIO EN TELEVISIE OUD-BEIJERLAND 1ste  officiële SRTO uitzending was op 1 mei 1975
SRTO DOELSTELLING SRTO Donateurs / SRTO Sponsors > De doelstelling van SRTO is het belangeloos en zonder politieke en levensbeschouwelijke grondslag verzorgen van radio en televisieprogramma’s ten behoeve van hen in ziekenhuizen, verpleeg- en zorgcentra. > Wij trachten deze doelstelling te realiseren door het maken van onder andere verzoekplatenprogramma’s alsmede radio en TV registraties van concerten en andere activiteiten om zodoende onze luisteraars en kijkers te betrekken bij activiteiten die zij moeilijk of niet kunnen bezoeken. > Daartoe zijn onder de paraplu van SRTO 2 afdelingen werkzaam, te weten : RADIO OUD-BEIJERLAND en EGMOND TELEVISIE. > Met behulp van onder andere vrijwilligers, donateurs en sponsors proberen wij onze doelstelling inhoud te geven. > De notariële stichtingsakte is op 22-04-1982 bij Notaris Berger te Oud-Beijerland gepasseerd. Op 17-08-1989 en 16-02-1994 werd deze akte gewijzigd. > SRTO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder stichtingsnummer 4111 9197.
© SRTO 2000-2015 - bijgewerkt op: 15-10-2015 door webmaster Cees Schoolmeester - versie 2015-02
Karel van Rotterdam actief tijdens de bazaar 2004 in Verpleeghuis “De Egmontshof”.