Stichting RADIO EN TELEVISIE OUD-BEIJERLAND 1ste uitzending was op 1 mei 1975
Stichting RADIO EN TELEVISIE OUD-BEIJERLAND 1ste  officiële SRTO uitzending was op 1 mei 1975
SRTO DISCLAIMER > Deze website bevat algemene informatie over Stichting Radio en Televisie Oud-Beijerland.   > Er wordt naar gestreefd de informatie zo correct en volledig mogelijk bijgewerkt te houden, maar dit kunnen wij  helaas niet garanderen. > De informatie is van algemene aard en kan worden gewijzigd. > Aan de gegevens in deze website kunnen geen rechten worden ontleend. SRTO  is niet  aansprakelijk voor alle soorten gevolgen die kunnen voortvloeien uit het raadplegen van deze website, op de verschafte informatie alsmede het functioneren van onze site. SRTO alsmede onze  licentiegevers hebben auteursrecht op de inhoud van deze website. > Het is gebruikers niet toegestaan om enig gedeelte van de website voor commerciële doeleinden te kopiëren, door te geven, te distribueren of van de website kopieën te maken.   > Koppelingen naar andere websites zijn slechts bedoeld om de mogelijke aandacht van de bezoeker van deze website op die sites te vestigen. > SRTO heeft geen zeggenschap noch controle over gekoppelde sites. Een koppeling naar andere websites wil NIET zeggen dat SRTO de inhoud daarvan onderschrijft ! > Deze disclaimer en ons privacybeleid zijn niet van toepassing op de gekoppelde websites. © SRTO 2000-2015 Stichting Radio & Televisie Oud-Beijerland
© SRTO 2000-2015 - bijgewerkt op: 15-10-2015 door webmaster Cees Schoolmeester - versie 2015-02