Stichting RADIO EN TELEVISIE OUD-BEIJERLAND 1ste uitzending was op 1 mei 1975
Stichting RADIO EN TELEVISIE OUD-BEIJERLAND 1ste  officiële SRTO uitzending was op 1 mei 1975
SRTO DONATEURS SRTO Sponsors > Al meer dan 30 jaar weet SRTO zich in goede en slechte tijden gesteund door trouwe donateurs. > In 2014 zorgden deze financiële ondersteuners voor een opbrengst van Euro 150,-- Zie toelichting op de jaarcijfers 2014. > U bent nog geen donateur en U wilt ons steunen, dat kan. Stort dan minimaal Euro 10,-- op onze girorekening  15 39 388 onder vermelding van : Jaardonatie. > U allen, trouwe en nieuwe donateurs, hartelijk dank voor Uw financiële steun aan ons vrijwilligerswerk. Deze dank spreken wij uiteraard ook uit namens onze luisteraars en kijkers. > Donateurs, Mogen wij op Uw steun blijven rekenen ?
© SRTO 2000-2015 - bijgewerkt op: 15-10-2015 door webmaster Cees Schoolmeester - versie 2015-02